Letní tábor Jestřebí

Letní tábor Jestřebí

Organizace Tábořiště Program Tábor
webmaster: Ondřej Novotný
(ondrasek14(at)seznam.cz)
© 2012Program

Družinové soutěže:

Celotáborová hra:

   Stěžejním programem tábora je táborová hra, ve které soutěží družiny proti sobě. Každá z družin je složena z dětí všech věkových kategorií. Táborová hra je inspirována každý rok nějakým tématem. Jedná se nejčastěji o filmovou či knižní předlohu. Někdy jde o věc velice aktuální, jindy zabrousíme tak trochu do minulosti.
Přehled táborovek za posledních 10 let:
2010 - Souboj titánů
2011 - Madagaskar
2012 - Cesta do pravěku
2013 - Piráti z Karibiku
2014 - Harry Potter
2015 - Jumanji
2016 - Jak vycvičit draka
2017 - M*A*S*H
2018 - Robinsonův ostrov
2019 - Divoký západ

   Na začátku táborové hry je šifra. Každá družina rozdělí děti do tří luštitelských skupin dle věku. Ti nejmladší mají za úkol vyluštit nějakou doplňovačku nebo osmisměrku. Starší luští nejčastěji morseovku. A pro nejstarší je přichystaná nějaká se složitějších šifer.

   Poté přichází samotný úkol. O jaký úkol půjde, se děti částečně dozvědí z vyluštěných šifer. V některém z úkolů musí spolupracovat, v jiném soutěží každý sám za sebe. Někdy soutěží jen proti času či centimetrům, jindy se střetnou přímo proti jiné družině.

   Pořadí z vyluštěných šifer se zprůměruje s pořadím z úkolu, což určí konečné pořadí. Jednotlivé družiny pak jsou dle umístění z celé táborovky ohodnoceny jedním až osmi body. Body z jednotlivých táborovek se sčítají. Nejlepší družiny jsou poté odměněny.

Táborovka Jumanji
Děti při jedné z táborovek. Umělecká fotka při táborovce Jumanji.

Boj o poklad:

   Den před odjezdem domů je vyhrazen boji o poklad. Soutěž je oddělena od táborové hry, většinou však téma pokladu bývá totožné s táborovou hrou. Družiny se tentokrát vydávají, spolu se svými vedoucími či instruktory, na cestu za pokladem. Na cestě je ovšem čeká několik nelehkých šifer a úkolů, které musí splnit, aby mohli pokračovat dál. Vítězem se tak obvykle stává ten, který doputuje k pokladu co nejdříve. V boji o poklad ovšem záleží také na pozornosti a všímavosti dětí, na štěstí a někdy i na náhodě. Nejrychlejší tým tedy není jasným favoritem.

Poklad Truhlice
Hledaní pokladu v bludišti a truhlice s pokladem.

Turnaj ve fotbale a přehazované:

   Sportovní náplní tábora je družinový turnaj ve fotbale a přehazované, ve kterém se střetne každá družina s každou. Výsledky jsou zapisovány do tabulky. Nejlepší celky jsou odměněny sladkostmi.

Turnaj v přehazované Turnaj ve fotbale
Turnaje družin. Přehazovaná a fotbal.

Bodování jednotlivců:

   Kromě soutěžení družin měří síly mezi sebou i jednotlivci ve čtyřech věkových kategoriích. Jsou to kategorie A (nejmladší), B, C a D (nejstarší), rozděleny na chlapce a dívky.

Bodování stanů:

   Po ranní rozcvičce, osobní hygieně a snídani má každé z dětí čas na úklid ve stanu. Natažená deka a srovnaný spacák je základem pro krásně uklizený stan. Stupnice bodování se pohybuje od -10 do +10 bodů.

Uklizený stan Neuklizený stan
Názorná ukázka: Stan ohodnocený sluníčkem (+10 bodů) a prasetem (-10 bodů).

Stezky a netradiční olympiády:

   Další součástí bodování jednotlivců je jejich fyzická a mentální zdatnost. Mezi soutěže netradiční olympiády patří: hod kládou, skok vzad, zatloukání hřebíků, ale i klasické disciplíny jako je hod na koš, slalom na branku, překážková dráha. Táborové stezky se nejčastěji běhají na poznávání hradů a zámku, zvířat, rostlin, večerníčků nebo sportů.

   Stejně jako u soutěže v táborové hře se i zde body sčítají a ti nejlepší ze svých kategorií jsou odměněni.

Stezka Olympiáda
Startoviště jedné ze stezek a srážení kostek v netradiční olympiádě.

Ostatní program:

   Ne vše, co se na táboře děje, je nějakým způsobem hodnoceno do táborové hry či bodování jednotlivců.

Služba v kuchyni a noční hlídky:

   Družinovou záležitostí je kuchyňská služba a noční hlídky. Minimálně jednou za celý tábor si každá družina užije umývání nádobí a noční hlídkování nad táborem. Výhodou kuchyňské služby ale je přednostní odchod na jídlo a absence ranní rozcvičky.

Táborák a lesní kino:

   Ke každému správnému táboru patří zpívání písniček při doprovodu kytar a praskajícího dřeva z táboráku, který si musí děti spolu s vedoucími připravit, nanošením chrastí a kulánů z lesa. Táborák probíhá zpravidla dvakrát za tábor.

   Jelikož pokrok 21. století nezastavíte, museli jsme i my za pomoci elektrocentrály připravit pro děti kino. Promítáme většinou také dvakrát za tábor. První film bývá spojován s táborovkou, o druhém necháváme hlasovat.

Táborák Kino
Plápolající oheň v táboráku a návštěvníci lesního kina.

Spaní pod širákem:

   Dovolí-li to počasí, velmi rádi vyhovíme požadavku dětí, které chtějí spát pod širákem. Starší kategorie C a D většinou odcházejí z tábora. Kategorie A a B bivakují na fotbalovém hřišti. Ti, kteří nemají o spaní pod širákem zájem, mohou zůstat ve svých stanech. Starší se před večerkou zabaví hraním her, pro ty mladší je promítnuta pohádka na dobrou noc.

Spaní venku spani venku s kinem
Spaní pod širákem. Příprava večeře v podání starších a film na dobrou noc pro ty menší.

Táborové návštěvy:

   Zpestřením táborového programu jsou nejrůznější ukázky nebo besedy. Pravidelnými hosty tábora jsou zaměstnanci Policie České republiky, kteří nám předvedou práci psovodů, představí nám své vozy, nebo předvedou policejní zásah. Párkrát nám v tábořišti přistáli parašutisté. Častými hosty jsou také majitelky psů, kteří se svými miláčky trénují agility. Trochu exotiky na nás dýchne s haďákem, panem Langem. A zpátky na vesnici se vrátíme při vypouštění holubů.

Agility Parašutisté
Jeden z mnoha přeskoků, a jeden z mnoha seskoků.

Návštěvní den:

   První nedělní den (dříve sobotní) se nese ve znamení návštěvního dne. Je tedy zapotřebí vymyslet program nejen pro děti, ale hlavně pro rodiče. Dříve bylo hlavním hřebem návštěvního dne divadelní představení, které nacvičily během tábora samy děti a také prodej výrobku, které děti ve výtvarných kroužcích vytvořily. Jindy se návštěvní den nesl ve znamení karnevalu, kdy si děti připravily kostým buď doma, nebo přímo na táboře. Častou zábavou při návštěvním dni také bývá soutěžení rodičů a dětí. To bývá často spojováno s táborovou hrou. Vedoucí v kostýmech střeží jednotlivé disciplíny, které jim jsou vlastní a zapisují body do bodovacích karet. Nejlepší duo dítě + rodič bývá odměněno sladkostí. Někdy návštěvní den obohatí fotokoutek, jindy vojenská přehlídka.

Výrobky Karneval
Výrobky na prodej nebo karneval, takový bývá návštěvní den.